Consult en tarieven

De consulten vinden plaats na telefonische afspraak.

Ik wil bij de eerste behandeling graag van u weten wat u ertoe bracht naar BSR te komen, evenals uw medische geschiedenis. Voordat ik u behandel krijgt u uitleg over BSR als methode, de behandelwijze en het mogelijke verloop specifiek voor u. Tijdens de behandeling blijft u geheel gekleed, echter vraag ik u wel uw broekriem af te doen, en colberts of dikke truien uit te trekken.

Het 1e consult duurt ca. 60 minuten, de vervolg afspraken duren ongeveer 30 minuten. Vanaf het derde consult adviseer ik u steeds over de optimale termijn waarbinnen een vervolgbehandeling plaats zou moeten vinden, afhankelijk van hoe uw herstelproces verloopt. Hoe beter het met u gaat, hoe langer de periode tussen twee behandelingen wordt. Komt u voor de eerste keer, dan wordt een afspraak gemaakt voor 3 behandelingen: Dag 1, dag 4 en dag 11 waardoor het proces van herstel in gang wordt gezet. Houdt in gedachten dat BSR geen "quick fix" is, maar herstelproces. Dat vergt tijd en met name in de beginfase is het van belang om dat proces direct in voldoende en juiste mate te ondersteunen. De sequentie van 1e, 4e en 11e dag heeft bewezen het meest effectief te zijn.

Vergoedingen

In 2021 komen behandelingen van Vergoedbare CAT-Therapeuten voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket bij:

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ.

Voor exacte voorwaarden kunt u het beste uw verzekeraar vragen. Behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico. Op www.zorgwijzer.nl vindt u de meest 'up to date' informatie wat betreft vergoedingen.

Body Stress Release heeft als prestatiecode: 24608.

Betaalwijze

U krijgt na iedere behandeling de nota per mail toegestuurd die u via IDeal kunt betalen of kunt overmaken. U kunt natuurlijk eventueel ook contant betalen na de behandeling.
De nota die u per mail ontvangt kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar wanneer de BSR behandelingen door hen vergoed wordt.

Let op: Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak telefonisch (ook evt. per WhatsApp) wijzigen of annuleren. Daarna zult u een nota toegestuurd van €35,- toegestuurd krijgen.